Ülkelerin orduları, o ülkelerin egemenlik hakkını, vatan toprağını ve mukaddesatını korumakla görevlidir ve gerektiğinde o uğurda can veren, vatanını, milletini ve kutsallarını canı pahasına koruyan neferleri bünyesinde barındırmaktadır. Bu askerlik sanatının doğası gereği böyledir. Ülkelerin gücünü gösteren önemli bir göstergedir esasında askeri güç. Ancak ülkeleri asıl güçlü kılan ve geleceğe taşıyan öyle bir ordu vardır ki, eğer o ordu vazifesini layığı vecihle yaparsa müntesibi olduğu millet ve bayrağı altında olduğu devlet ihya olur ve Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyet seviyesine yükselir.
İşte o ordu ‘’Eğitim Ordusu’’ ve o ordunun neferleri de ‘’Öğretmenler’’ dir. Bir milletin geleceğini tesis etmede, imar etmede en önemli aktör o milletin her bir ferdini heykeltıraşın taşı işleyip sanatsal bir abide meydana getirmesi misali ne ise öğretmenler eliyle gözbebeklerimiz, geleceğimizin teminatı evlatlarımızı işleyip tüm dünyaya örnek bir millet abidesi meydana getirme de odur. Eğitimin, insan yetiştirmenin önemini vurgulamak adına ‘’ 1 yıl sonrasıysa düşündüğün, tohum ek. Yok, eğer 10 yıl sonrasıysa tasarladığın, ağaç dik. Ama! Düşünüyorsan 100 yıl ötesini, insan yetiştir. ‘’ demiştir ünlü düşünür Kuan Tzu.
Bu duygu ve düşüncelerle, eğitim ordumuzun kıymetli neferleri ve insanımızın yetişmesinde ve milletimizin inşasında emeği geçen değerli öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlar, başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ahrete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi, vazifesi başında kutsalları ve mukaddesatı için can vermiş Aziz Şehit Öğretmenlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anar, hayatta olan ve görevini büyük bir özveri ve sorumluluk şuuruyla icra eden tüm öğretmenlerimize şükranlarımızı sunarız.