30.10.2018 Tarihli ve 257 Karar Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İmar Barışı ile ilgili duyuruya göre 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi başvuru süresinin 31.12.2018 tarihine kadar uzatılmasına, 3194 sayılı İmar Kanunun geçici 16’ ncı maddesi gereğince karar verilmiştir.